Ovanliga flicknamn

Ovanliga flicknamn – Vackra ovanliga namn på flickor

Ovanliga namn på flickor

ABCDEFGHIJ K L M N O P – QR S T UV W – XYZ – Å – Ä – Ö

V

Valentina
Vendela
Vilhelmina
Vilja
Viola

Se også: Ovanliga pojknamn

Är du med barn? 

Babyland.se har ett komplett sortiment inom barnvagn, bilbarnstol, babyprodukter, hemsäkerhet och barnleksaker.