Gamla flicknamn

Gamla flicknamn – Vackra gamla svenska namn på flickor

Gamla svenska namn på flickor

AABCDEFGHIKL MN – O – P – QR – S – T – UVW – XYZÅ – ÄÖ

I

Inez
Inga
Ingar
Ingeborg
Ingefrid
Ingegärd
Ingelöv
Ingemo
Inger
Ingrid
Iris
Irma

Se også: Gamla pojknamn

Är du med barn? 

Babyland.se har ett komplett sortiment inom barnvagn, bilbarnstol, babyprodukter, hemsäkerhet och barnleksaker.