Gamla flicknamn

Gamla flicknamn – Vackra gamla svenska namn på flickor

Gamla svenska namn på flickor

ABCDEFGHIKL MN – O – P – QR – S – T – UVW – XYZÅ – ÄÖ

S

Seborg
Selma
Signe
Signild
Sigrid
Sina
Sissa
Sissela
Svenborg

Se også: Gamla pojknamn

Är du med barn? 

Babyland.se har ett komplett sortiment inom barnvagn, bilbarnstol, babyprodukter, hemsäkerhet och barnleksaker.