Gamla flicknamn

Gamla flicknamn – Vackra gamla svenska namn på flickor

Gamla flicknamn

ABCDEFGHIKL MN – O – P – QR – S – T – UVW – XYZÅ – ÄÖ

K

Karin
Karna
Kerstin
Kerstina
Kjellad

Se også: Gamla pojknamn

Är du med barn? 

Babyland.se har ett komplett sortiment inom barnvagn, bilbarnstol, babyprodukter, hemsäkerhet och barnleksaker.