Fornnordiska pojknamn – Vackra fornnordiska mansnamn

Fornnordiska mansnamn

ABCDEFGHIJ K L M N O P – QR S T UV W – XYÅÄÖ

F

Fade
Fader
Fale
Farbjörn
Fare
Farman
Fartegn, Fartägn
Farulf, Farulv
Fast
Fastbjörn
Faste
Fastger
Fastulv, Fastulf
Finn
Finnvid
Fjalar
Folkad
Folkbjörn
Folke
Folkger
Folkmar
Folksten
Folkve
Folkvid
Forkun
Fot
Fotrad
Fradulv
Fredbjörn
Freivid
Frej
Frenne
Fridbjörn
Fride
Fridleif
Fridlev
Fritiof
Frode
Froste
Fränd
Fröbjörn
Fröger
Frökn
Frösten
Fugle
Fulluge

Se også: fornordiska flicknamn

Är du med barn? 

Babyland.se har ett komplett sortiment inom barnvagn, bilbarnstol, babyprodukter, hemsäkerhet och barnleksaker.