Fornnordiska flicknamn – Vackra fornnordiska namn på flickor

Fornnordiska namn på flickor

ABCDEFGHIJ K L M N O P – QR S T UV W – XYÅÄÖ

H

Halla
Halldis
Hallgerd
Hallny
Hallvi
Hallvig
Hallvor
Hedda
Hedendis
Hedenvi
Hedvig
Heid
Heidrun
Helga
Helgun
Hellevi
Helmi
Helvi
Herborg
Herdis
Herta
Hervor
Hild
Hilda
Hildegard
Hildegun
Hildemor
Hilja
Hill-Britt
Hilla
Hilleborg
Hillevi
Hjälmdis
Hjördis
Holga
Holma
Holmdis
Holmfrid
Holmlög
Holmvi
Huld
Hulda
Härfrid
Härtrud
Höskuld

Se også: fornordiska pojknamn

Är du med barn? 

Babyland.se har ett komplett sortiment inom barnvagn, bilbarnstol, babyprodukter, hemsäkerhet och barnleksaker.