Fornnordiska flicknamn – Vackra fornnordiska namn på flickor

Fornnordiska namn på flickor

ABCDEFGHIJ K L M N O P – QR S T UV W – XYÅÄÖ

D

Daga
Dagny
Dana
Dis
Disa
Disalv, Disälv
Ditte
Dotter
Droplaug
Dyra

Se også: fornordiska pojknamn

Är du med barn? 

Babyland.se har ett komplett sortiment inom barnvagn, bilbarnstol, babyprodukter, hemsäkerhet och barnleksaker.