Fornnordiska flicknamn – Vackra fornnordiska namn på flickor

Fornnordiska kvinnonamn

ABCDEFGHIJ K L M N O P – QR S T UV W – XYÅÄÖ

S

Saga
Saima
Sannfrid
Seborg
Sestrid
Sif
Sig
Sigborg
Sigbritt
Sigga
Siglög
Signe
Signhild
Signild
Signy
Sigrid
Sigrud
Sigrun
Sigun
Sigvi
Sigvor
Sigyn
Silja
Siri
Siv
Snar
Snöfrid
Sol
Solborg
Solbritt
Solgull
Solgun
Solveig
Solvig
Soma
Steinun
Stenborg
Stenfrid
Stengärd
Stenhild
Stina
Stynfrid
Styrlög
Svanhild
Svava
Svea
Svenborg
Svenda
Svenny
Synnöve
Syster
Sölva

Se også: fornordiska pojknamn

Är du med barn? 

Babyland.se har ett komplett sortiment inom barnvagn, bilbarnstol, babyprodukter, hemsäkerhet och barnleksaker.