Fornnordiska flicknamn – Vackra fornnordiska namn på flickor

Fornnordiska flicknamn

ABCDEFGHIJ K L M N O P – QR S T UV W – XYÅÄÖ

R

Ragna
Ragnborg
Ragnfrid
Ragnhild
Ragni
Ragnil
Ragntrud
Ragnvi
Ragnvor
Ragny
Ragnälv
Ramborg
Ramfrid
Rana
Randi
Randvi
Rangel
Rangela
Rannveig
Reida
Reidun
Rind
Ringborg
Ringhild
Ringmor
Rista
Ritva
Roda
Rodgerda
Rodvi
Runa
Runborg
Runfrid
Runhild
Rådgärd

Se også: fornordiska pojknamn

Är du med barn? 

Babyland.se har ett komplett sortiment inom barnvagn, bilbarnstol, babyprodukter, hemsäkerhet och barnleksaker.