Fornnordiska flicknamn – Vackra fornnordiska namn på flickor

Fornnordiska flicknamn

ABCDEFGHIJ K L M N O P – QR S T UV W – XYÅÄÖ

M

Magna
Magnhild
Maj
Majvor
Moda

Se også: fornordiska pojknamn

Är du med barn? 

Babyland.se har ett komplett sortiment inom barnvagn, bilbarnstol, babyprodukter, hemsäkerhet och barnleksaker.